About

SKR b

HÄMEEN RAHASTON KULTTUURIHANKE MAAHANMUUTTAJILLE 2013-14:

Työnimet ”Vieraillaan yhdessä” / ”Hämäläisillä kulttuurin poluilla”

Työsuunnitelma
Makuprojekti
Maahanmuuttajat kulttuuripalveluihin – Maku-projekti – pyrkii tutustuttamaan maahan-muuttajat Hämeenlinnan kulttuuripalveluihin ja suomalaiseen kulttuuriin. Maku-projektissa oleellisena osana on myös työpajatoiminta jossa tuotetaan kulttuuria maahanmuuttajan omista lähtökohdista.
Projektissa ohjaajina toimivat kuvataiteilija Jaakko Autere ja kuvataiteilija Edwina Goldstone.
Yhteistyökumppanit
Hämeenlinnan setlementti ry, Vanajaveden opisto, Hämeenlinnan taidemuseo, Suomen kult-tuurirahasto , Hämeenlinnan kaupunki, Ars Häme-GalleriaKONE.
Projektin tavoitteet
-Tuoda tunnetuksi kaupunkimme kulttuuripalveluja
-Tehdä kulttuurista helpommin lähestyttävää
-Tehdä suomalaista kulttuuria ymmärrettäväksi
-Tehdä itse
-Kokea itse

Toteutus
Projektin toteutus tapahtuu syksyllä 2013 ja keväällä 2014. Projektissa on kaksi erityyppistä osallistujaryhmää. Alustavissa tapaamisissa saamamme palautteen perusteella tarkoituksemme on tavoittaa mahdollisimman monta erilaista toimivaa maahanmuuttajien organisaatiota, työntekijöitä ja maahanmuuttajia itseään. Projektin toimialueella on arviolta 2300 maahanmuuttajaa. Osallistujaryhmät ovat kahdentyyppisiä:
Ryhmä 1. Tämä ryhmä käsittää Vanajaveden opistossa opiskelevia maahanmuuttajia, joiden kanssa haluamme työskennellä syksystä 2013 kevääseen 2014. Ajatuksena on luoda luottamuksellinen suhde opiskelijoihin pitkäjänteisellä kontaktilla, jolloin myös ymmärrämme paremmin heidän tarpeensa ja haasteensa ja voimme sovittaa toimintamme vastaamaan heidän pyrkimyksiään ja auttaa heitä tutustumaan ympäristöönsä. Vanajaveden opistossa on kaksi eritasoista luokkaa:
• uudet opiskelijat, joiden suomen kielen taito puuttuu tai on vain vähäinen
• opiskelijat, joilla on kohtuullinen suomen kielen taito
Räätälöimme toimintamme ja työpajamme heidän taitoihinsa soveltuviksi yhdessä kielikurssien opettajien kanssa.
Ryhmä 2. Ryhmän 2. muodostaa suuri joukko ryhmiä ja organisaatioita, joihin useimpiin olemme jo luoneet kontakteja ja jotka ovat ilmoittaneet kiinnostuksensa työskennellä kanssamme. Olemme jo sopineet lisää tapaamisia uusien ryhmien kanssa, joiden kiinnostus projektiin selviää myöhemmin. Näiden ryhmien kanssa pyrimme työskentelemään koko projektin ajan. Riippuen heidän organisaatioidensa toimintatavoista ja aikarajoituksista, tapaamme yksittäisiä maahanmuuttajia tässä ryhmässä ehkä vain kerran tai kaksi, mutta tämä työskentelytapa mahdollistaa laajan maahanmuttajajoukon tapaamisen Hämeenlinnan alueella.
Teemme näiden kahden ryhmän lisäksi täsmäiskuja pienempiin Hämeenlinnan alueella toimiviin maahanmuuttajaryhmiin kuten Lammin vastaanottokeskukseen (jota setlementin henkilökunta suositteli meille lämpimästi), Mama’s Cafeen ja ehdotettuun torstain pistäytymispäivään (Thursday drop-in day) setlementin tiloissa. Haluamme myös jättää tilaa vuoden mittaan vastaan tuleville ryhmille ja heidän kanssaan työskentelyyn. Teemme ryhmien kanssa vierailuja kulttuurikohteisiin, kuten Iittalan lasimuseo , Hämeenlinnan taidemuseo ja Hämeen linna. Kaikki projektissa mukana olevat tahot voivat myös osallistua valokuvataideprojektiin. Tapaamme aktiivisesti joka toinen viikko Vanajaveden opiston kahta ryhmää ja olemme joka viikko setlementissä tiettynä päivänä ohjaamassa valokuvaprojektia eteenpäin sekä jakamassa toistemme kanssa tietoa projektin etenemisestä. Nämä päivät ovat verrattavissa toimisto- päiviin. Välipäivät varaamme muille ryhmille jolloin pystymme työskentelemään joustavasti ja sovittamaan aikataulumme ryhmille sopivalla tavalla. Uskomme että tällä tavalla pystymme toimimaan tehokkaimmin ja saavuttamaan pysyvää vaikuttavuutta maahanmuuttajien kotoutumisessa.
Fyysisesti projekti tulee toimimaan Vanajaveden opiston tiloissa, Hämeenlinnan setlementin ”olohuoneessa” Arvi Kariston kadulla sekä mahdollisesti monikulttuurisessa toimintatilassa Arx talossa. Kaikkia edellä mainittuja tiloja voimme käyttää veloituksetta. Muut aktiviteetit kuten luontoretki, seinämaalaustyöpajat , lumiveisto ja vierailut tapahtuvat Hämeenlinnan alueella.
Tulemme käyttämään työpajatoiminnassa Ars Hämeen taiteilijoita ja heidän erityisosaamistansa kuten lumiveistoa, puuveistoa ja seinämaalausta.
Projektin loppuhuipentuma
Ehdotamme projektin päätteeksi näyttelyn järjestämistä, joka dokumentoisi vuoden työn tulokset ja siten tarjoaisi tilaisuuden esitellä Hämeen rahaston uutta kulttuurihanketta maahanmuuttajille 2013-2014 laajalle yleisölle, ja samalla se olisi sopiva tapa antaa mahdollisuuden projektiin osallistuneille esitellä vuoden työn tuloksia. Olemme neuvotelleet GalleriaKONEen kanssa asiasta ja he ovat tarjonneet galleriaansa veloituksetta käyttöömme kutsunäyttelyä varten.

Hämeen rahaston kulttuurihanke maahanmuuttajille 2014, loppunäyttely
Ajankohta: Heinäkuu 2014, GalleriaKONE
Näyttely esittelee ja dokumentoi valikoiman projektin aikana syntyneitä teoksia ja töitä.
Sisältö: Kaksi valokuvaprojektia, videodokumentti, sekä katutaide/sarjakuvataideprojekti Minun päiväni.
1. Valokuvauskilpailu: Otsikko ”Kaunis paikka”. Valokuvien tulee olla Hämeenlinnasta tai Janakkalasta. Toteutus Vanajaveden opiston oppilaat (voittajan palkitseminen suunnitelmissa, vahvistamatta)
2. Valokuvausprojekti ”Paikan kokeminen”. Värikartan laatiminen Hämeenlinnasta, joka koostuu kaikkien projektin osallistujien sadoista satunnaisista otoksista. Kaikkia osallistujia kannustetaan osallistumaan lopullisen värikartan tekemiseen. Tämä projekti kestää syksystä 2013 loppukevääseen 2014.
3. Videodokumentti, joka koostuu lyhyistä haastatteluista annettujen teemojen mukaan, kuten ”Ensimmäiset muistot täältä”. Projekti on avoin kaikille maahanmuuttajille, jotka haluavat osallistua ja se on osa Drop-in-day työtä. Idean on inspiroinut ”7 billion Others Project”:
http://www.7billionothers.org/thematic_voices/happiness

4. Seinätaideprojekti – ”Minun päiväni”, sarjakuvataiteen inspiroima projekti. Myös tämä projekti on avoin kaikille halukkaille maahanmuuttajille, pienellä tai suurella panoksella. Osanottajia pyydetään kuvailemaan lyhyesti kirjoittamalla tai yksinkertaisella piirroksella joku hetki, tapahtuma tai ajatus tavallisena päivänä Suomeen saapumisensa jälkeen, mitä tahansa, kuten miltä tuntuu uuden kielen opiskelu, uudet ruokalajit joita he ovat kokeilleet, tai mitä he kaipaavat. Nämä kootaan sitten osaksi seinätaideteosta, josta voidaan myös tehdä kirjanen.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s